Учредителни документи, отчети и стратегии

06 August 2020 05:5:35
328.85 KB
110
 
06 August 2020 05:5:35
429.93 KB
105
 
06 August 2020 05:5:34
387.18 KB
113
 
06 August 2020 05:5:36
328.56 KB
114
 
06 August 2020 05:5:36
432.00 KB
107
 
06 August 2020 05:5:35
387.36 KB
102
 
06 August 2020 05:5:37
709.61 KB
109
 
06 August 2020 05:5:37
429.83 KB
116
 
06 August 2020 05:5:37
389.79 KB
115
 
Годишен отчет на ФРП за 2011 г.
26 September 2015 02:2:42
1.63 MB
870
 
Годишен отчет на ФРП за 2012 г.
26 September 2015 02:2:43
1.69 MB
845
 
24 March 2016 05:5:00
1.49 MB
467
 
Годишен отчет на ФРП за 2016 г.
06 August 2020 05:5:33
393.26 KB
123
 
Етичен кодекс на ФРП
26 September 2015 11:11:41
30.00 KB
373
 
Удостоверение в ЦРЮЛНЦ.JPG
26 September 2015 11:11:44
569.30 KB
717
 
Учредителен акт на ФРП
26 September 2015 11:11:42
69.00 KB
943
 
Устройствен акт на ФРП
26 September 2015 11:11:40
44.50 KB
1132
 
Финансови правила
26 September 2015 11:11:43
49.50 KB
360
 
26 September 2015 11:11:53
312.45 KB
519