Учредителни документи, отчети и стратегии

06 August 2020 05:5:35
328.85 KB
164
 
06 August 2020 05:5:35
429.93 KB
153
 
06 August 2020 05:5:34
387.18 KB
155
 
06 August 2020 05:5:36
328.56 KB
159
 
06 August 2020 05:5:36
432.00 KB
152
 
06 August 2020 05:5:35
387.36 KB
141
 
06 August 2020 05:5:37
709.61 KB
149
 
06 August 2020 05:5:37
429.83 KB
158
 
06 August 2020 05:5:37
389.79 KB
163
 
Годишен отчет на ФРП за 2011 г.
26 September 2015 02:2:42
1.63 MB
908
 
Годишен отчет на ФРП за 2012 г.
26 September 2015 02:2:43
1.69 MB
886
 
24 March 2016 05:5:00
1.49 MB
486
 
Годишен отчет на ФРП за 2016 г.
06 August 2020 05:5:33
393.26 KB
173
 
Етичен кодекс на ФРП
26 September 2015 11:11:41
30.00 KB
385
 
Удостоверение в ЦРЮЛНЦ.JPG
26 September 2015 11:11:44
569.30 KB
752
 
Учредителен акт на ФРП
26 September 2015 11:11:42
69.00 KB
984
 
Устройствен акт на ФРП
26 September 2015 11:11:40
44.50 KB
1178
 
Финансови правила
26 September 2015 11:11:43
49.50 KB
371
 
26 September 2015 11:11:53
312.45 KB
528