Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание на Асоциацията на прокурорите в България
1_1443346002990254242.jpg

 

 

2
 

В проекта ,,Подобряване качеството и научно-практическата стойност на периодично издание на Асоциацията на прокурорите в България”, който през 2015 г. бе подновен за нов тригодишен период, ФРП участва като партньор. 

Приносът на ФРП се изразява в участие с нейн представител в Редакционната колегия на периодичното правно списание ,,Теза" и разработване на научни публикации по актуални и значими за аудиторията на списанието проблеми, както и предоставяне на автори и експерти, техническа и консултантска помощ по различни въпроси в хода на проектното изпълнение.