ВИДЕОФАЙЛОВЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ, КРЪГЛИ МАСИ И СЕМИНАРИ
1.7.jpg

 

ВИДЕОФАЙЛ от кръглата маса ,,Правата на човека като пациент", проведена от ФРП на 10 октомври 2012 г. в Националния институт на правосъдието. 

 

ВИДЕОФАЙЛ от Първата национална конференция по биоправо и биоетика ,,Тяло и достойнство", проведена от ФРП и ППБ Challenginthelaw.com на 18-19 октомври 2013 г. в Националния институт на правосъдието. Видеофайл от откриването й.

 

ВИДЕОФАЙЛ от Втората национална конференция по биоправо и биоетика ,,Етични и правни граници на медицинската грижа", проведена от ФРП и ППБ Challenginthelaw.com на 7-8 ноември 2014 г. в Новата конферентна зала на Софийския университет.