Изпиране на пари
Няма изображение

СХЕМА 1: ,,ПАРИЧНО МУЛЕ"

Парично муле

Схемата може да се развие самостоятелно или като елемент от по-сложни схеми, включително за електронно изпиране на пари, когато ролята на ,,муле" играят банкови сметки и интернет акаунти.

 

 

СХЕМА 2: ,,ПАРИЧНО МУЛЕ - БАНКОВА СМЕТКА"

СХЕМА 2: ,,ПАРИЧНО МУЛЕ - БАНКОВА СМЕТКА"

Схемата може да се развие самостоятелно или като елемент от по-сложни схеми, включително за електронно изпиране на пари, когато парите не се изтеглят изцяло в брой, а стават предмет на последващи електронни операции, които ги трансформират например във виртуални активи.

 

СХЕМА 3: ,,ПАРИЧНО МУЛЕ - СЛАМЕН ЧОВЕК"

СХЕМА 3: ,,ПАРИЧНО МУЛЕ - СЛАМЕН ЧОВЕК"

Схемата може да се развие самостоятелно или като част от друга схема. Трудността при разкриването й е свързана с ,,невидимостта" на връзката между предикатното престъпление и откриването на кредит. Подозренията за нередност, възникващи например от икономическата неоправданост на кредита с оглед дейността на кредитополучателя или от процедурата по публична продан, навеждат към разследване на друг тип престъпление - например, данъчно, а не към изпиране на пари. Деецът рискува отговорност за друго престъпление или оправдаване поради липса на доказателства за него, като и в двата случая се стреми да запази придобитото чрез предикатното престъпление, вкл. като се ползва от силата на пресъдебно нещо на съдебния акт и правилото ,,не два пъти за едно и също нещо".

 

СХЕМА 4: "ЕЛЕКТРОННО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ УСЛУГИ ЗА ИНТЕРНЕТ РАЗПЛАЩАНЕ"

СХЕМА 4: ЕЛЕКТРОННО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ УСЛУГИ

 

СХЕМА 5: "ЕЛЕКТРОННО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ"

СХЕМА 5: ЕЛЕКТРОННО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ

СХЕМА 6: "ЕЛЕКТРОННО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ"

СХЕМА 6: "ЕЛЕКТРОННО ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ЧРЕЗ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ"