Обучения - Проектен мениджмънт

,,РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ"

1-dsc00112.jpg

Обучението ,,Разработване на проектни предложения" е насочено към управленските екипи на професионални сдружения на юристи и обобщава най-добрите подходящи за този тип организации практики за планиране и разработване на проектни предложения в силно конкурентна среда, водещи до устойчиво развитие на организацията.

Обучението се провежда в рамките на 8 до 16 учебни часа според броя на участниците и заявената потребност от получаване на умения (основни или специализирани)

Обучението се води от екип на ФРП, в който участват различни специалисти с над 10-годишен опит в управлението на проекти и неправителствени организации.

Обучението се провежда по заявка на конкретна организация / екип на основата на предварително проучване на профила, потребностите, ресурсите и приоритетите на заявителя.