Връзка с нас

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Лице за контакт: Петя Попова

E-mail: office@justicedevelopment.org

fondatsia.causa@gmail.com

 

Телефони: DSC02726-1

+359 888587979 (ОФИС, Доли Траницова)

+359 889364348 (ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА)

+359 899250302 (УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ)

 

АДРЕС: София 1715, кв. Младост 4, бл. 419, ,вх.6, ет.7, ап. 27.

 

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ:

Райфайзен Банк, АД

клон: София, 1000,  ул. ,,Г.С.Раковски" 135, Офис 2

 

сметка в лева:

IBAN: BG86RZBB91551005441063

BIC: RZBBBGSF

БУЛСТАТ: 176192643

 

Идентификационен код (PIC) на Европейската комисия, CORDIS, FP7: 958240400

 

Номер в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието – 20111219023.

 

Направете запитване

Напишете кода за сигурност, който виждате.